Artık Türkiye'nin günlük konusu olan kentsel dönüşüm, bir bir her bölgeyi sarıyor. Deprem kuşağında bulunan Türkiye'nin neredeyse tamamı dönüşüm için bekliyor.

Bayrampaşa Belediyesi de kentsel dönüşüm yapmak için kolları sıvayan belediyelerden biri. Vatan Mahallesi'nde yapılacak dönüşüm adına yola çıkan belediye, bir kitapçık yayınlayarak en çok sorulan kentsel dönüşüm sorularına cevap verdi.

İşte 40 soru ve cevapla Vatan Mahallesi Kentsel Dönüşümü;

1. Kentsel Dönüşüm nedir?

Kentsel Dönüşüm; hayat kalitesi çağdaş standartların altında kalmış, risk taşıyan yerleşim alanlarında Herkes için daha iyi, daha güvenli bir hayatı birlikte hazırlamaktır.

2. Kentsel Dönüşüm neyi amaçlar?

Kentsel Dönüşüm; olası afetlere karşı güven içinde yaşamayı, refahı herkes içinde artırmayı, ekonomik gelişimin önünü açmayı, ortak alanların daha nitelikli hale gelmesini , gündelik hayatın en önemli ihtiyacını , sürekli yenilenmeyi mümkün kılmaktır

3. Kentsel dönüşüm neleri içerir?

Kentsel Dönüşüm, kaliteli konutlardan geniş sokaklara, parklardan okullara,sağlıklı hayat şartlarından ekonomik canlılığa, eğitim kalitesinden kültürel gelişime pek çok şeyi içerir.Çünkü dönüşüm, tam bir yenilenmedir.Bugünden inşa edilmiş bir gelecektir

4. Kentsel Dönüşüm Türkiye'de niye bu kadar gündemde?

Bunun en önemli cevabı ülkemizin deprem kuşağında bulunması ve yakın yıllarda yaşadığımız acı tecrübeler. Fakat tek sebep bu değil:Şehirlerimizdeki çarpık yapılaşma, hayatı sıkboğaz eden düzensizlik de dönüşümü zorunlu kılıyor.

5. Kentsel Dönüşüm sadece ülkemizin meselesi mi?

Dönüşüm, tüm dünyada güncel ve önemli bir ihtiyaç.İlk gündeme gelişi, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra şehirlerin yeniden inşa edilmesi stratejisiyle olmuştu.Bugün ya da riskli yaşam koşulları sebebiyle dünyanın çeşitli şehirlerinde çok sayıda proje yürütülüyor.

6. Türkiye, Kentsel Dönüşümün neresinde?

Dönüşüm ülkemizin için ulusal bir politika ve uygulama çok kapsamlı. 2013,Üçüncü Kentsel Dönüşüm Hamlesi yılı oldu.Halen 46 şehrimizde yaklaşık 87.000 binanın dönüşümü devam ediyor

7. Bayrampaşa'nın Kentsel Dönüşümünde öncelik neden Vatan Mahallesinde?
Mahallemizde az çok mutlu olsak da gerçek şu: Konutlarımızın büyük kısmı eski ve dayanıksız. Sokaklarımız dar. Ortak alanlarımız yetersiz. Solunacak yeşil alanımız, parkımız yok. Mahallemiz, genç nüfusun ihtiyaçlarına karşılık veremeyecek durumda.

Daha önemlisi ise: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Japon bilim adamlarının yaptırdığı araştırmanın sonuçları. JICA adlı bilimsel araştırma kuruluşu, olası bir deprem senaryosunda, İstanbul'da Bayrampaşa'ya bağlı Vatan Mahallesi'ni "Felaket Hasarlı Mahalle" olarak tespit etti.Bu sebeple Bayrampaşa İlçesi'nde kentsel dönüşüm Vatan Mahallesi'nden başlatılmış ve Bakanlar Kurulu Kararı ile mahalle ‘'Riskli Alan'' ilan edilmiştir.

8. Vatan Mahallesi'ndeki Kentsel Dönüşüm, diğer Kentsel Dönüşümlerle aynı mı?

Aynı değil. Buradaki Kentsel Dönüşüm, sizi mahallenizde yaşatacak bir proje olacak. Türkiye'de ilk kez uygulanacak bu dönüşüm modeline ‘'yerinde dönüşüm'' denmektedir. Uygulama, mahalle kültürünü de canlı tutacak

9. Bayrampaşa Belediyesi kentsel dönüşümü tek başına mı yapıyor?

Belediyemiz, Kentsel Dönüşüm uygulamasında tam yetki sahibi. Fakat projeyi tek başına değil, Bakanlar Kurulu Kararı ile Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın onay ve desteğinde gerçekleştiriyor

10. Dönüşüm, Bayrampaşa'nın tamamını kapsayacak mı?

Hayat koşullarının iyileştirilmesi, risklere karşı önlem alınması geniş ölçekli bir dönüşüm gerektiriyor. Başladığımız bu büyük proje, ülke çapında bir iş olacak. Vatan Mahallesi'nden başlayan dönüşüm, mahalle mahalle ilçenin önemli bir kısmını kaplayacak.

11. Proje kimin güvencesinde? Muhatabımız belediye mi yoksa yatırımcı mı?

Vatan Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi devlet güvencesi altında, Bayrampaşa Belediyesi sorumluluğunda yürütülüyor.Hangi aşamada olursa olsun muhatabınız yatırımcı değil, her an kolaylıkla ulaşabileceğiniz belediyemizdir.

12. İnşaatlara ne zaman başlanacak?

Çalışma, şu anda, kurulacak yeni mahallenin planın onayı aşamasında. Kentsel tasarım projesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandıktan sonra hak sahipleriyle anlaşmalar yapılacak. Ardından binalar etaplar halinde yıkılacak ve yine etaplar halinde yapıma geçilecek.

13. Kentsel Dönüşüm ne kadar sürer?

Yıkımın başlangıcından konut teslimine kadar olan süre yaklaşık 24 ay. Hazırlık, tasarım, onay, hak sahipleri ile anlaşma aşamaları da buna eklendiğinde süre 3 yıl gibi bir zamanı bulacak

14. Vatan Mahallesi'ndeki yeni binalar da yıkılacak mı?

Riskli alan içerisinde kaldıkları için kentsel dönüşüm projesi kapsamındaki binalar yeni de olsa yıkılacak.

15. Hak sahipleri anlaşmalarını kiminle yapacak?

Kentsel Dönüşümde hak sahipleri anlaşmalarının tamamını Bayrampaşa Belediyesi ile yapılacak.

16. Dönüşüm için cebimizden para çıkacak mı?

Öncelikli hedefimiz, projenin, hak sahiplerinden ücret talep edilmeksizin tamamlanmasıdır.

17. Gayrimenkullerin değerini kim hesaplıyor?

Değer tespiti; projedeki tarafların herhangi bir etkisi olmaksızın, SPK lisanslı bağımsız gayrimenkul değerleme uzmanlarınca yapılıyor.Değer esaslı bu model sayesinde, projede kazandığınız hak, uygun seçeneklerle tercihinize sunulacak.

18. Gayrimenkullerin değeri neye göre hesaplanıyor?

Sahip olduğunuz gayrimenkulün değeri; mevki ve arsası, metrekaresi, bina yaşı, konumu, cephesi, donatı alanlarına yakınlığı gibi herhangi bir alıcının gözünde piyasa değerini etkileyen faktörlere göre belirleniyor.

19. Yeni bir apartman, değer tespitinde eskisiyle aynı muameleyi mi görüyor?

Piyasa değeri esas alınacağı için eski bir konutla yeni bir konut hiçbir şekilde bir tutulmuyor. Yapım yılı, yapım kalitesi ve diğer özellikler hesaba dahil ediliyor.

20. Eski konutların metrekaresi, yeni projede neye karşılık gelecek?

Yeni konut metrekaresi ortalama eski konutta %20 civarında bir kesinti ile inşa edilecek, ayrıca otopark alanı kazandırılacaktır.

21. Mevcut evinden daha büyüğünü almak isteyen alabilecek mi?

Hak sahipleri, isterlerse fiyat farkını ödeyerek daha büyük bir eve sahip olabilecek.

22. Kaçak Yapıların durumu ne olacak?

Kentsel dönüşümdeki değer tespitinde kaçak yapılarla imar ve iskanlı yapılar arasında bir fark olacak. Görmezden gelinmeyecekler. Yasalara uygun binalardaki imar dışı ilave yapılar için yapılan masraflarsa göz önünde bulundurulacak.

23. Kat mülkiyeti ve iskanı olmayan bağımsız yapılar için ne yapılacak?

Değerleme yapılırken taşınmazın kat irtifakı veya iskanı olup olmadığı dikkate alınmakla birlikte piyasa şartları da belediyemizce dikkate alınacaktır.

24. Arsam 4 kat imarlı, binam 2 kat. Değerlemede kalan 2 kat imar hakkım dikkate alınacak mı?

Gayrimenkul değer tespitlerinde, kullanılmayan imar hakları aynen dikkate alınıyor. Tıpkı binanızı satmaya kalktığınızda kullanılmayan imar haklarını hesaba kattığınız gibi.

25. Hacizli daireler için nasıl bir yol izlenecek?

Gayrimenkullerin üzerindeki haciz, şerh, ipotek vb. tüm hukuki durumlar, belediyemizce üstlenilip, eski taşınmazınızdan yenisine devredilecek. Böylece, örneğin ipotekli konutun sahibi, kentsel dönüşümün getirdiği fırsattan yararlanma hakkını elinde tutacak.

26. Proje süresince kira yardımı yapılacak mı?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kira yardım süresi 18 ay olarak belirlenmiştir. Ancak Belediyemiz kira yardımına, proje süresince, 24 aya kadar devam edecektir.

27. Dairesinin, işyerinin kirası ile geçinenlerin durumu ne olacak?

Kiradaki dairelerinin, işyerlerinin gelirleri ile geçinen hak sahiplerine, anlaşmadan itibaren, yeni gayrimenkulleri kendilerine teslim edilinceye kadar 24 ay kira telafisi desteği verilecek.

28. Kiracılara taşınma yardımı yapılacak mı?

Kiracıların taşınma masrafı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından karşılanacak. Tespit edilen miktar, bakanlığın öngördüğü standartlarda, 2 aylık kira bedelidir.

29. Halen kiracısı olmayan gayrimenkul sahibine kira telafisi desteği verilecek mi?

Kiralık gayrimenkulü olan, halihazırda kiracısı olsun olmasın, kentsel dönüşüm kapsamında kira telafisi desteği alacak. Telafi desteği, hak sahibine ait daire, dükkan sayısına göre düzenlenecektir.

30. Daireler taşınmaya hazır halde mi teslim edecek? Tapu dışında masraf olacak mı?

Proje tamamlandığında, gayrimenkulünüz size tam tekmil, anahtarını alıp taşınabileceğiniz halde teslim edilecek. Tapu ve size ait abonelikler dışında hiçbir masraf olmayacaktır.

31. Vatan Mahallesi süregelen sıcak hayatına kaldığı yerden devam edebilecek mi?

Dönüşüm, mahalle sakinlerini bir arada tutmayı, ortak kültürlerini sürdürebilmeleri hedefleniyor. Bu sebeple , kentsel dönüşümde ‘'yerinde dönüşüm''modeli seçildi.

32. Kentsel Dönüşüm projesi, nüfus yoğunlunda artışa yol açacak mı?

Bu, dönüşümün tabiatına aykırı…

Çünkü Kentsel Dönüşüm projelerinin amaçlarından biri, aşırı nüfus yoğunluklarını önlemektir. Vatan Mahallesi uygulamasında da aksi söz konusu değil. Söz konusu olan, Sanayi'nin bir yerleşim alanı olarak düzenlenmesidir. Bu şekilde nüfus artışı ise, kişi/hektar hesabıyla ölçülen nüfus yoğunluğunu etkilemeyecektir.

33. Yeni projedeki konutlarda aidat olacak mı?

Dışarıya kapalı site sistemi olmayacağı için site aidatı da söz konusu olmayacak. Ancak apartman giderleri ödenecektir.

34. Yapılacak binalar kaç katlı olacak?

Bu, kentsel tasarım ve mimari proje çalışmaları tamamlandığında netleşecek. Şuan katsayısı konusunda verilecek bilgi yanıltıcı olabilir.Ancak İstanbul'un yüksekliğine ilişkin hassasiyetleri göz önüne alınacak.

35. Apartman bodrumlarında şimdiki gibi daire bulunacak mı?

Kentsel Dönüşüm bize çağdaş bir konut anlayışı getiriyor. Bodrum katları ikamet yeri değil, otopark ve sığınak olarak planlanmakta.Ancak kot farkından dolayı açığa çıkan bodrum katlarında aydınlanma sorunu olmayan daireler yapılabilir.

36. Yeni projede AVM ve ticaret alanlarına yer veriliyor mu?

Dönüşen Vatan Mahallesi'nde konutların yanı sıra ticaret alanları da olacak.Ama AVM söz konusu değil.

37. Projede cami, okul, sağlık ocağı gibi yapılara yer verilecek mi?

Şu an olup da yetersiz kalanlardan daha büyükleri ve iyilerini, keşke olsa dediklerinizin en modernlerini mahallemize kazandıracağız. Cami, okul, sağlık tesisi,park ve yeşil alanlar gibi sosyal donatı alanları dediğimiz ortak alanlar,dönüşümün sonuçlarını açıkça göreceğimiz alanlar olacak.

38. Yeşil alanlar ve parklar arttırılacak mı?

Dönüşüm, hayatın özlemler yönünde değişmesi demek. Yeni projede eskiye oranla çok daha fazla park ve yeşil alan olacak.

39. Kentsel Dönüşümle yollar genişleyecek, ulaşım sorunu çözülecek mi?

Yapılacak geniş yollar yeraltı otoparkları ile vatan Mahallesi'ndeki trafik sorunu ortadan kaldırılacak.

40. Kentsel Dönüşüm, engellilere kolaylık getiriyor mu?

Yeni konut alanları, ticaret alanları, sosyal donatı alanları ve yollar engellilerin karşılaştıkları güçlükler göz önünde bulundurularak tasarlanıyor.

Emlaktasondakika.com

DANIŞMANLIK ALMA TALEBİNİZİ ŞİMDİ İLETİN

 Gizlilik sözlesmesini kabul ediyorum.
KİŞİSEL VERİLERİNİZ İLE İLGİLİ AYDINLATMA METNİ

Sevgili Müşterilerimiz, Ziyaretçilerimiz, İş ortaklarımız;
Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. (DENGE) olarak, kişisel verilerinizin güvenliğini önemsiyoruz. Sizleri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca ve Veri Sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenmesi süreçlerine dair bilgilendirmek isteriz.

1- VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

KVKK uyarınca muhatap “Veri Sorumlusu” İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 560028 Sicil numarası ile kayıtlı, 0291077994800017 Mersis numaralı, şirket merkezi Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. Ofisim İstanbul B Blok No:20 Ofis No: 33-34-35-37 Maltepe/İSTANBUL adresinde bulunan Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi’dir.

2- HANGİ KİŞİSEL VERİ, HANGİ YÖNTEM VE AMAÇLA TOPLANIYOR VE İŞLENİYOR?

Şirketimiz faaliyet alanı gereği müşterilerinden gelen talep üzerine menkul ve Gayrimenkul malların değerlemesi yapmakta ve raporlar hazırlamaktadır. Bu çerçevede Tarafınıza ait kişisel bilgiler; doğrudan sizler tarafından, talep formlarının doldurulması, web sitemizi ve işyerimizi ziyaretiniz, telefon görüşmelerinde veya e-posta yazışmalarındaki paylaşımlarınız, sizlere ait menkul veya gayrimenkulün  değerleme raporunun hazırlanması için aracı kıldığınız kişi veya kurumlar tarafından paylaşılması şeklinde doğrudan sizlerden veya aracı kıldığınız gerçek veya tüzel kişilerden temin edilmektedir. DENGE’den hizmet satın almanız veya bir başka surette DENGE ile ticari veya hukuki ilişkiye girmeniz durumunda, kişisel verilerinizden, Kimlik (Ad, Soyad, Pasaport No. Tc. Kimlik No) İletişim (Adres, Telefon, e-mail adresi, IP adresi), Malvarlığı (Gayrimenkul ve menkul mallar) verileriniz, yukarıda belirtilen faaliyetlerimiz kapsamında sözleşmenin kurulması ve ifası ile yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir.

Metnin tamamını okumak için tıklayınız...