DENGE DEĞERLEME A.Ş.
Makine Tesis Değerleme

Denge Değerleme Makine Değerleme Hizmeti

Makina Tesis Değerleme

Makina-ekipman ve gayrimenkulü ile birlikte tesis değerlemesi, organizasyonumuz içerisinde ayrı bir departman olarak yapılandırılmıştır. Şirketimiz bünyesinde, tecrübelerini değerleme alanında birleştirmiş mühendislerin işbirliği ile Türkiye genelinde makine ve tesis değerleme konusunda her yıl 800‘e yakın rapor hazırlanmaktadır. Departmanımızda SPK lisanslı makine yüksek mühendisleri ve makine mühendisleri görev yapmakta ve hazırlanan tüm çalışmalar, SPK lisanslı makine yüksek mühendisi genel müdür yardımcısı veya SPK lisanslı makine mühendisi departman müdürü tarafından kontrol edilmektedir.

Hizmet Konularımız ; Gayrimenkulün ayrılmaz parçası niteliğindeki makine veya üretim tesisi makineleri değerlemesi, UDES’e göre gayrimenkul ve makinesi ile tesis değerlemesi, UFRS’a göre maddi duran varlık değerlemesi, Sigorta değer tespiti, Risk analizi, Tesis yatırımları ilerleme incelemesi, Makine Muayenesi, Enerji Tesisleri (HES-RES- BİOGAZ), Turistik tesisler, Liman ve marinalar, Gemiler-Yatlar, Kullanım hakkı değer tespiti, Fizibilite çalışmaları, Proforma fatura kontrol çalışmaları, şeklinde sıralayabiliriz. Ayrıca; Limanlar, depolama ve yükleme tesisleri, üretim ve ticari amaçlı her tür makine ve techizat değerlemesine ilave olarak;

  Gemi, yat, kotra
  Marina
  HES, RES VE GES Değerlemesi 
  Uçak,helikopter Değerlemesi de başlıca hizmetlerimiz arasında yer almaktadır. 

Makine ve Tesis (Fabrika) Değerlemesi; Arazi, binalar, makine ekipmanları ile birlikte analiz edilmesi, değerlemenin amacı doğrultusunda uluslararası değerleme standartlarına (UDS) uygun değer kavramları ve değerleme yaklaşımları kullanılmak suretiyle raporlanması.

Tesis Yatırımları İlerleme İncelemesi; Arazi, binalar, makine ekipmanları ile birlikte yeni yapılacak veya yapılmakta olan tesis yatırımları için stratejik hedeflere ve amaca uygun ilerleme raporları (saha inceleme raporları, teknik detayları ve bütçe analizi içerikli detay ilerleme raporu, yönetici özet raporu) hazırlanması.

Sigorta Değer Tespiti; Yeni -orijinal- ikame değeri ve/veya rayiç değer tespiti, Sigorta Genel Şartlarına ve şirket ihtiyaçlarına uygun başlıklar altında raporlanması.

Danışmanlık Hizmetleri; Yatırım projelerinin sektör içerisindeki analizi, konum seçimi incelemesi, bütçe incelemesi, riskler ve olumlu etkenleri de içeren detaylı raporlar ve yönetici özet raporlarının hazırlanması.

DEĞERLEME TALEBİNİZİ ŞİMDİ İLETİN

[divider icon:(fa fa-star)