DENGE DEĞERLEME A.Ş.
Özel Projeler ve Danışmanlık

Özel Projeler ve Danışmanlık

Diğer faaliyet birimlerimizden bağımsız çalışan özel projeler ve danışmanlık departmanımız, yatırımcı ve iş geliştirme kuruluşlarına proje geliştirme, UDES’e göre gayrimenkul değerlemesi, UFRS’a göre maddi duran varlık değerlemesi, fizibilite, pazar araştırması, en verimli kullanım amacı ve değer tespiti konularında hizmet vermektedir. Departmanın bağımsız çalışması, faaliyetlerini teminat değerlemesi alanında yoğunlaştıran firmaların karşılaşabileceği risk ve olumsuzluklardan uzaklaşılmasına imkân sağlamaktadır. Büyük ölçekli gayrimenkul yatırımlarının kar-zarar olasılıklarının öngörülebilmesinde profesyonel danışmanlık hizmetinin önemi açıktır.

HİZMETLERİMİZ

 
DEĞER TESPİT HİZMETLERİ

 • Arsa,Arazi-Tarla,Konut,Dükkan,Sanayi tesisleri ve Farklı niteliklerdeki gayrimenkullerin değer tespit çalışması,
 • Mülkiyet değişimleri öncesi gayrimenkul değer tespitinin yapılması
 • Her türlü gayrimenkulün kira değer tespitinin yapılması
 • Gayrimenkul ile ilgili hukuksal süreçlerde, mal ve miras paylaşımlarında
 • TC Vatandaşlığa geçiş sürecinde gayrimenkul değerleme raporunun hazırlanması
 • Gayrimenkule dayalı hak ve faydaların değerlemesi
 • GYO Portföylerinin SPK tebliği uyarınca değerlemesi
 • Maddi duran varlıkların değer tespitinin yapılması
 • Üst Hakkı Değeri Tespiti

 DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

 • Kurumsal Gayrimenkul Yönetim Danışmanlığı
 • Yatırım Danışmanlığı
 • Periyodik Proje İlerleme Raporları
 • İhale süreci yönetimi danışmanlığı
 • Yer Seçimi- Lokasyon Analizleri, Bölgesel Analizler ve Raporlama
 • Fiyat- Pazar Araştırmaları
 • Fizibilite Çalışmaları
 • “En iyi ve en verimli kullanım” etüdü çalışmaları
 • Pazar analizleri ve sektör araştırma raporları
 • Yatırımların karlılık analizi
 • Proje şerefiyelendirme çalışmaları
 • Periodik değer tespit ve değişim analizleri
 • Proje değerleme çalışmaları
 • Yer seçimi (lokasyon) analizleri
 • İhale süreci yönetimi danışmanlığı
 • İmar Barışı Teknik tespit raporunu  hazırlanması, cins değişikliği ve kat mülkiyeti süreç takibi ve danışmanlığı
 • Makine ekipman değerleme raporları ile bütünleştirilerek Şirket değerlemeleri

 PROJE DEĞERLEME ÇALIŞMALARI

 • Projenin zaman, maliyet, kaynak, gerçekleşme, risk testipiti ve raporlaması ile birlikte İnşaat ilerleme tespit çalışması
 • Kat Karşılığı tespiti
 • Arsa payları tespiti ve dağılımı
 • Pazar Araştırmaları
 • Bağımsız Uzman Görüşü
 • Kira Araştırmaları

 

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNE YÖNELİK HİZMETLER

 • Mevcut durum değer tespit çalışmaları,
 • Riskli yapı ve arsa değer tespiti,
 • Katılım/dağıtım değeri ve oranlarının tespiti, projelerin değer tespiti,
 • Proje çizim öncesi dağılıma yönelik öneri raporunun hazırlanması,
 • Arsa Payları dağılım önerisi veya etüdü,
 • Finansal modelleme,
 • Kentsel dönüşüm alanında geliştirilebilecek yeni projelerin “En etkin ve en verimli kullanım değeri” analizi,
 • Karar verilen projelerin değerlemesi, dağıtım modelinin belirlenmesi ve dağıtım değerinin bulunması ile dağıtım teklif listelerinin hazırlanması.

 

DEĞERLEME TALEBİNİZİ ŞİMDİ İLETİN