Denge Değerleme Kişisel Etkinlik, Çalışanlara Liderlik Etmek, Etkin İnsan Yönetimi Eğitim Programlarını Başarıyla Tamamladı.

Denge Değerleme olarak değişim ve gelişime açık, başarı motivasyonu yüksek, ekip çalışmasına ve takım ruhuna inanan, kaynaklarını ve zamanı doğru kullanan ve aynı zamanda sosyal sorumluluk duyarlılığı yüksek olan insan kaynaklarımızın eğitimi son derece önem verdiğimiz bir konudur.  

 

Şirketimiz “İnsana yatırım yapılmadan gelişme olmaz” yaklaşımıyla çalışanlarını eğitimle desteklemekte, böylece  değişimi, başarıyı, birlikte çalışma mutluluğunu geliştirerek,

karlı ve sürdürülebilir bir Şirket olmayı hedeflemektedir. Şirketimizin İnsan Kaynakları Birimi çalışanların geliştirilmesi ve işlerine olan katma değerlerinin artırılmasına yönelik yapmış olduğu eğitim çalışmaları kapsamında tüm yöneticilerini bir dizi eğitim sürecinden geçirmiştir.

 Üç modülden oluşan bu süreçte temel beklentimiz,  Şirket Kurum Kültürünün olgunlaştırılması ve yöneticilerin sorumluluk bilincinin içselleştirilmesinin sağlanmasıdır.

İlk modül eğitimde  Kişisel Etkinlik teması, ikinci modül eğitimde Çalışanlara Liderlik Etme teması ve üçüncü modül eğitimde ise Organizasyona Liderlik Etme teması işlenmiştir.

 Eğitimlere katılan tüm çalışanlarımızın olumlu geri bildirimleri doğru yolda olduğumuzu göstermektedir.  

1. Modül: Kişisel Etkinlik

 • İş Hayatında İnsan Kaynağının Önemi
 • İnsan Sermayesinin Yönetimi – İnsan Mühendisliği
 • Ölçüm Çubuğu (Başarılı Yöneticiler hangi araçları kullanıyor?)
 • Liderlik ve Yönetim Kavramları
 • Yönetimin Temel Taşları
 • Liderlik Nedir?
 • 21. Yüzyılda İş Dünyasında Liderlik Anlayışı
 • Liderlik Stilleri ve Nerelerde Kullanılacağı
 • Liderlik Stilleri Analizi (test)
 • Durumsal Liderlik (Kime, nasıl liderlik)
 • Vaka Çalışmaları
 • Motivasyon Nedir?
 • Motivasyon Teorileri
 • Kişiye göre Motivasyon
 • Liderin Öz Motivasyonu (Duygusal zekâlı liderlik)
 • Motivasyon Konusunda Bir Vaka Çalışması
 • Delegasyon
 • Delegasyon, Yetkilendirme Nedir?
 • İdeal Delegasyon Nasıl Yapılır?
 • Delegasyon Oyunu (Uygulama)
 • Hedeflendirme
 • Doğru Hedeflendirmenin Önemi, Akıllı Hedefler
 • Hedeflendirme Oyunu
 • Hedeflere Ulaşmak için Aşılması Gereken Fiziksel Engeller
 • Hedeflere Ulaşmak için Aşılması Gereken Zihinsel Engeller
 • Kişisel Aksiyon Planı

2. Modül: Çalışanlara Liderlik Etmek

 • Farklılardan Güçlü Bir Takım Yaratmak
 • Takım Oluşturmak ve Geliştirmek
 • İletişim Profilleri Analizi (test)
 • İletişim Profilleri Yöntemini Kullanarak Takımımızı Tanımak
 • İletişim Profilleri Yöntemini Kullanarak Takımımızı Yönetmek
 • Performans Gelişimi
 • Farklı Performansları Yönetmek
 • Farklı Performanslardan En İyiyi Çıkartmak
 • Yüksek ve Düşük Performansları Yönetmek
 • Sürekli Geliştirme Modeli Koçluk
 • Koçluk/Rehberlik Nedir?
 • Maat Sosyal Piramidi
 • Kime Koçluk Edilir?
 • Ne Zaman Koçluk Edilir?
 • Nasıl Koçluk Edilir?
 • Koçluk Görüşmesi (Ön hazırlık, esnasında yapılacaklar, sonrasında yapılacaklar)
 • GROW Modeli
 • Koçluk Senaryoları (Vakalar üzerine yapılacak senaryo çalışmaları)
 • Geribildirim Nedir?
 • Geribildirim / Eleştiri Arasındaki Farklar?
 • Olumlu/olumsuz Geribildirim Dengesi
 • Uygulamalar (Role-playler)
 • Rakamsal Hedeflerle İlgili Geribildirim
 • Davranışsal Hedeflerle İlgili Geribildirim
 • Geribildirim verme/alma
 • Jo-Hari Pencereleri
 • Kişisel Aksiyon Planı

 

3. Modül: Organizasyona Liderlik Etmek

 • Pareto Analizi
 • Etkinlik & Verimlilik
 • Önceliklendirme matrisi (Acil ve önemlileri birbirinden ayırmak, etkin kararlar vermek)
 • Problem Çözme ve Karar Verme
 • Problemin Psikolojisi
 • Yöneticinin Problemlere Yaklaşımı
 • Çalışanlara Problem Çözücü Tutumu Öğretmek
 • Problem Çözme Mantığı
 • Kök Problemi Bulma
 • Doğru Soruları Sorma
 • Doğru Adımlarla Çözüme Gitme
 • Yaratıcılığı Kullanma
 • Karar verme
 • Sıkışan Kamyon Uygulaması (Bir problem çözme vakası)
 • Grup Kararı / Bireysel Karar (Avantaj ve dezavantajlar)
 • Takım Çalışması - Bir Problem Çözme Vakası – Takımın Gücünden Yararlanma
 • Takım İçi Çatışmalar, Takımlar Arası Çatışmalar
 • Takım Gelişim Çarkı
 • Çatışan Takımı Yönetme
 • Değişim yönetimi
 • 21. Yüzyılda Değişimin Önemi
 • Değişim Ne Zaman Yapılmalı?
 • Değişim Nasıl Açıklanmalı?
 • Nasıl bir Liderlik Sergilemeli?
 • Değişim Eğrisindeki Takımı Yönetmek