Makine, ekipman ve tesis değerlemesinin önemi

Makine, ekipman ve tesis değerlemesinin önemi;

Makine-ekipman ve tesis konularında sektörün önde gelen ihtiyaçlarından olan değerlemede; makine ve ekipmanın fiziki özellikleri ve genel kondisyonu dikkate alınır. Değerlemeye konu makinelerin kapasitesi, seri numarası, markası, modeli, imalat tarihi gibi veriler temin edilir, ekipman fotoğraflanır, fiziki özellikleri yerinde incelenir ve gerekli bilgiler tespit edildikten sonra piyasa araştırmaları yapılır. Değerlemede makine ve teçhizatların, teknolojik gelişmişlik düzeyi, farklı sektörlerde kullanılabilirlik durumları, kullanım ömrü, amortisman bedelleri (yıpranma payı) detaylandırılır ve titizlikle yapılan makine incelemeleri ve araştırmalarını müteakip değerleme raporları talep doğrultusunda farklı formatlarda hazırlanır, ilgili kurum/kuruluşa sunulur.

Makine değerlemesine;

Yatırım danışmanlığı kapsamında yürütülen fizibilite çalışmalarına esas olmak üzere, yatırıma konu tesisin gayrimenkul, makine-ekipman ile demirbaşlarının bedellerinin tespiti ile yatırımdan beklenilen karlılığa ilişkin gelecek projeksiyonlarının yapılması,

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) kapsamında hazırlanacak olan raporlarda kullanılmak üzere şirketlerin aktiflerinde yer alan maddi duran varlıklar ile demirbaşların güncel değerlerinin belirlenmesi, Halka arz sürecinde olan firmaların aktiflerinde yar alan gayrimenkullerin-makineleri ile birlikte değerlerinin tespit edilerek kayıtlı değerlerin güncel hale getirilmesinde;

Kredi kullanımı karşılığında teminata konu edilecek olan fabrika, rüzgar-hidroelektrik santrali, tesislerin değerlerinin tespiti,

Sigorta sektöründe poliçeye esas olmak üzere “Mutabakatlı Kıymet Takdiri” raporlarının düzenlenmesi, İkinci el rayiç değerlerinin tespit edilmesine ihtiyaç duyulan durumlarda,

Sat ve geri kiralama yöntemi ile finansman yaratılması sürecinde finansal kiralama şirketlerinin talepleri doğrultusunda, İhtiyaç duyulmaktadır.

Değerleme Raporları; gerek yurt içi gerekse yurt dışında UFRS’ye göre titizlikle hazırlanmalıdır. Makine, tesis ve makine ekipmanı ile birlikte değerlemenin ve konu hakkında danışmanlık hizmeti alınmasının önemi gün geçtikçe artmakta iken, yatırımcının konu ve konular hakkında detaylı araştırma yapmasını tavsiye etmekteyiz.

F. Sercan CENGİZ

Denge Değerleme A.Ş Makine Tesis Departmanı Genel Müdür Yardımcısı

 

Tüm Basında Biz Yazılarını İncelemek İçin Tıklayınız...