Özel Projeler ve Danışmanlık

 

Diğer faaliyet birimlerimizden bağımsız çalışan özel projeler ve danışmanlık departmanımız, yatırımcı ve iş geliştirme kuruluşlarına proje geliştirme, UDES’e göre gayrimenkul değerlemesi, UFRS’a göre maddi duran varlık değerlemesi, fizibilite, pazar araştırması, en verimli kullanım amacı ve değer tespiti konularında hizmet vermektedir. Departmanın bağımsız çalışması, faaliyetlerini teminat değerlemesi alanında yoğunlaştıran firmaların karşılaşabileceği risk ve olumsuzluklardan uzaklaşılmasına imkân sağlamaktadır. Büyük ölçekli gayrimenkul yatırımlarının kar-zarar olasılıklarının öngörülebilmesinde profesyonel danışmanlık hizmetinin önemi açıktır.

HİZMETLERİMİZ

 DEĞER TESPİT HİZMETLERİ

 • Arsa,Arazi-Tarla,Konut,Dükkan,Sanayi tesisleri ve Farklı niteliklerdeki gayrimenkullerin değer tespit çalışması,
 • Mülkiyet değişimleri öncesi gayrimenkul değer tespitinin yapılması
 • Her türlü gayrimenkulün kira değer tespitinin yapılması
 • Gayrimenkul ile ilgili hukuksal süreçlerde, mal ve miras paylaşımlarında
 • TC Vatandaşlığa geçiş sürecinde gayrimenkul değerleme raporunun hazırlanması
 • Gayrimenkule dayalı hak ve faydaların değerlemesi
 • GYO Portföylerinin SPK tebliği uyarınca değerlemesi
 • Maddi duran varlıkların değer tespitinin yapılması
 • Üst Hakkı Değeri Tespiti

 DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

 • Kurumsal Gayrimenkul Yönetim Danışmanlığı
 • Yatırım Danışmanlığı
 • Periyodik Proje İlerleme Raporları
 • İhale süreci yönetimi danışmanlığı
 • Yer Seçimi- Lokasyon Analizleri, Bölgesel Analizler ve Raporlama
 • Fiyat- Pazar Araştırmaları
 • Fizibilite Çalışmaları
 • “En iyi ve en verimli kullanım” etüdü çalışmaları
 • Pazar analizleri ve sektör araştırma raporları
 • Yatırımların karlılık analizi
 • Proje şerefiyelendirme çalışmaları
 • Periodik değer tespit ve değişim analizleri
 • Proje değerleme çalışmaları
 • Yer seçimi (lokasyon) analizleri
 • İhale süreci yönetimi danışmanlığı
 • İmar Barışı Teknik tespit raporunu  hazırlanması, cins değişikliği ve kat mülkiyeti süreç takibi ve danışmanlığı
 • Makine ekipman değerleme raporları ile bütünleştirilerek Şirket değerlemeleri

 PROJE DEĞERLEME ÇALIŞMALARI

 • Projenin zaman, maliyet, kaynak, gerçekleşme, risk testipiti ve raporlaması ile birlikte İnşaat ilerleme tespit çalışması
 • Kat Karşılığı tespiti
 • Arsa payları tespiti ve dağılımı
 • Pazar Araştırmaları
 • Bağımsız Uzman Görüşü
 • Kira Araştırmaları

 KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNE YÖNELİK HİZMETLER

 • Mevcut durum değer tespit çalışmaları,
 • Riskli yapı ve arsa değer tespiti,
 • Katılım/dağıtım değeri ve oranlarının tespiti, projelerin değer tespiti,
 • Proje çizim öncesi dağılıma yönelik öneri raporunun hazırlanması,
 • Arsa Payları dağılım önerisi veya etüdü,
 • Finansal modelleme,
 • Kentsel dönüşüm alanında geliştirilebilecek yeni projelerin “En etkin ve en verimli kullanım değeri” analizi,
 • Karar verilen projelerin değerlemesi, dağıtım modelinin belirlenmesi ve dağıtım değerinin bulunması ile dağıtım teklif listelerinin hazırlanması.


PROJE KONTROL VE RAPORLAMA

Banka ve finans kurumlarının gayrimenkul geliştirme/yatırım projelerine sağladığı proje finansmanı, konut kredisi, ticari kredi vb. durumlarda projenin başlangıcından sonuna kadar olan süreçte projenin belirlenen hedefleri ile hedeften olan sapmaların kontrolü, tespiti ve raporlanmasıdır.

 •  Aşağıda verilen 4 ana eksende projenin başlangıcında belirlenmiş olan hedeflerin kontrolü, devamında ise bu hedeflerde gerçekleşebilecek olası sapmaların tespiti ve raporlanması yapılacaktır.
  • Zaman
  • Maliyet
  • Kaynak
  • Gerçekleşme
 • 4 ana eksende takip edilen projeler ayrıca aşağıda verilen 2 yan eksende analiz ve değerlendirmeye tabi olacaktır.
  • Risk
 • Çevresel Şartlar ve Piyasa Koşulları

DEĞERLEME TALEBİNİZİ ŞİMDİ İLETİN

 Gizlilik sözlesmesini kabul ediyorum.
KİŞİSEL VERİLERİNİZ İLE İLGİLİ AYDINLATMA METNİ

Sevgili Müşterilerimiz, Ziyaretçilerimiz, İş ortaklarımız;
Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. (DENGE) olarak, kişisel verilerinizin güvenliğini önemsiyoruz. Sizleri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca ve Veri Sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenmesi süreçlerine dair bilgilendirmek isteriz.

1- VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

KVKK uyarınca muhatap “Veri Sorumlusu” İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 560028 Sicil numarası ile kayıtlı, 0291077994800017 Mersis numaralı, şirket merkezi Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. Ofisim İstanbul B Blok No:20 Ofis No: 33-34-35-37 Maltepe/İSTANBUL adresinde bulunan Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi’dir.

2- HANGİ KİŞİSEL VERİ, HANGİ YÖNTEM VE AMAÇLA TOPLANIYOR VE İŞLENİYOR?

Şirketimiz faaliyet alanı gereği müşterilerinden gelen talep üzerine menkul ve Gayrimenkul malların değerlemesi yapmakta ve raporlar hazırlamaktadır. Bu çerçevede Tarafınıza ait kişisel bilgiler; doğrudan sizler tarafından, talep formlarının doldurulması, web sitemizi ve işyerimizi ziyaretiniz, telefon görüşmelerinde veya e-posta yazışmalarındaki paylaşımlarınız, sizlere ait menkul veya gayrimenkulün  değerleme raporunun hazırlanması için aracı kıldığınız kişi veya kurumlar tarafından paylaşılması şeklinde doğrudan sizlerden veya aracı kıldığınız gerçek veya tüzel kişilerden temin edilmektedir. DENGE’den hizmet satın almanız veya bir başka surette DENGE ile ticari veya hukuki ilişkiye girmeniz durumunda, kişisel verilerinizden, Kimlik (Ad, Soyad, Pasaport No. Tc. Kimlik No) İletişim (Adres, Telefon, e-mail adresi, IP adresi), Malvarlığı (Gayrimenkul ve menkul mallar) verileriniz, yukarıda belirtilen faaliyetlerimiz kapsamında sözleşmenin kurulması ve ifası ile yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir.

Metnin tamamını okumak için tıklayınız...