Yazılar

TÜRKİYE KONUT STOK ÖNGÖRÜLERİ

Ülkemizde konut stokları tutulan bir istatistik veri tutulmamaktadır. Bununla birlikte tahmin etmemizi sağlayacak istatistiki veriler bulunmaktadır. Son beş yıllık yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve daire satış istatistikleri...

detay

İMAR BARIŞINDA DEĞERLEMENİN ÖNEMİ

Ülkemizin, gayrimenkul alanında en büyük sorunlarının başında, ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak inşa edilen yapıların kayıt altına alınmamış olması gelmekteydi. Hükümetimizin çıkarmış olduğu 3194 sayılı İmar Kanunu’nun geçici 16.maddesi...

detay

YABANCIYA KONUT SATIŞINDA DEĞERLEME ZORUNLULUĞU

YABANCIYA KONUT SATIŞINDA DEĞERLEME ZORUNLULUĞU 4 Mart 2019 tarihinden itibaren yabancı ülke vatandaşlarına yapılan gayrimenkul satış işlemlerinde taşınmaz değerleme raporu aranacak. Düzenlemeyle birlikte yüksek fiyatlandırma...

detay

Para - Haftalık Ekonomi Dergisi'nin 3-9 Şubat Tarihli Sayısı

Para - Haftalık Ekonomi Dergisi'nin 3-9 Şubat Tarihli sayısında ; Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Ahmet ARSLAN, Karasu ilçesindeki gayrimenkul alanında değer artışı ve gelecekteki potansiyeline ilişkin görüşlerine yer verilmiştir.

detay