Sanayici 2016'yı Zor Yıl Olarak Görüyor

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Dünya Gazetesi'nin haberine göre hükümetten; ekonomiden siyasete, sağlıktan eğitime kadar uzanan geniş bir alanda reform adımları atmasını beklediklerini söyledi. 2016'nın 2015'ten aldığı mirasla çok da kolay geçmeyeceğini kaydeden Yorgancılar, "2016'da tüm sanayicilerin dikkatli davranması, döviz pozisyonunda açığa düşmemeye özen göstermesi, fiyat rekabetçi alanlar yerine yenilikçilik temelli rekabete yönelmesi önem taşımaktadır" dedi.

EBSO'nun; ülkenin hak ettiği istikrarı, kalkınmayı ve toplumsal gelişimi yakalayabilmesi için işbirliğine ve üstüne düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğunu vurgulayan Yorgancılar, terörün ve belirsizliklerin son bulduğu, toplumsal huzur ve barışın sağlandığı, bol kazançlı, bereketli, sağlıklı, barışın hakim olduğu bir yıl dilek ve temennisinde bulundu.

2015 bu yılın habercisi oldu

Türkiye gibi gelirlerinin daha çok avro, ödemelerinin ise dolarla yapıldığı bir ülke açısından hem küresel hem de ulusal gelişmelere bağlı olarak döviz kurlarındaki artışın olumsuz sonuçlar yarattığını belirten Yorgancılar, bu durumun döviz pozisyonu açığı olan firmaların büyük miktarlarda zarar yazmasına neden olduğunu kaydederek, ABD Merkez Bankası Fed'in faiz artırmaya başlaması ve bunun kademeli de olsa devam edeceğini açıklaması ile 2016'da güçlü dolar senaryosunun geçerli olacağının anlaşıldığını belirtti.

2015'in, enflasyonla mücadeleden sonuç alınamayan, finansman maliyetlerinin düşürülemediği bir yıl olduğunu ifade eden Yorgancılar, sanayici açısından da geçen yılın, içerdeki politik gelişmeler, sürekli dalgalanan döviz kurları, geleneksel ihracat pazarlarındaki kaotik ortam ve yükselen kredi faizleri nedeniyle zorlu bir yıl olduğunu söyledi.

Sanayicileri bekleyen sıkıntılar

2016'da sanayicileri; dalgalı küresel finans piyasaları, asgari ücretin getireceği ilave maliyet, yavaş iç piyasa, zorlu ihracat pazarlarının beklediğini kaydeden Yorgancılar, şunlan kaydetti: "2016 yılında dünya ekonomisindeki gelişmeler üzerinde belirleyici olabilecek başlıca faktörler; ABD'deki faiz artışının seyri, doların değeri, gelişmekte olan ülkelerin kredi notlarının gelişimi, Çin'deki ekonomik gelişmeler ve yuanın değeri, Ortadoğu'da savaşların akıbeti, Batı ile Rusya arasındaki ilişkiler, petrol fiyatlarının düzeyi olacaktır. Türkiye'de ise; yeni büyüme modeli ve reformların gerçekleştirilme düzeyi, Merkez Bankası'nın faiz ve kur politikaları, asgari ücret artışının yansımaları, dış kaynak girişi, döviz kurları ile terör sorunu ve komşu ülkelerdeki gelişmeler, yani jeopolitik risklerin seviyesi belirleyici olacaktır."

Reel sektörün beklentileri

2016'da reel sektörün beklentilerini; "doğrudan yatırım, üretim, ihracat ve istihdam öncelikli makro ekonomik politikalar, yatırım ve üretimin cazip hale getirilmesi, tarım, sanayi ve hizmetler sektörünü eşanlı olarak dikkate alan entegre sektörel gelişme stratejisi hazırlanması, gerçekçi değerlenmiş kur politikası" şeklinde sıralayan Yorgancılar şöyle devam etti: "Reel sektörün yabancı rakipler düzeyinde enerji maliyetlerine sahip olması sağlanmalı, ülke ekonomisi ve girişimcilere sağlıklı bir ekonomik faaliyet alam sunmak için rakip ülkeler düzeyinde enflasyon ve kredi faizi ortamı oluşturulmalı, reel sektör, vergi politikaları boyutundan, finans ve gayrimenkul sektörü karşısında uğradığı haksız rekabete karşı korunmalıdır. Mevcut durum itibariyle, belirsizliklerle dolu bir atmosfer altında ve oldukça zor geçecek olan bir yıla giriyoruz. 2016'da gerek bir vatandaş, gerekse bir işadamı olarak en öncelikli beklentim, barışa kesin biçimde sahip çıkılmasıdır. Savaş çanları duyuldukça belirsizlikler asla azalmayacaktır. Bu nedenle tüm sanayicilerin dikkatli davranması, döviz pozisyonunda açığa düşmemeye özen göstermesi, fiyat rekabetçi alanlar yerine yenilikçilik temelli rekabete yönelmesi önem taşımaktadır."