TDUB Statüsü Yürürlüğe Girdi

2 Nisan 2014 tarih 28960 sayılı Resmi gazetede yayınlan Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsü yürürlüğe konuldu. Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği( TDUB)’ nin organlarını, görev ve yetkileri ile çalışma ilke ve esaslarını düzenlemek amacıyla yürürlüğe konan statü, Kurulun, gelirleri giderleri, üyeler, üyelik esasları, disiplin cezaları ve çalışma ilkelerini kapsamaktadır. Birlik, Gayrimenkul ve Gayrimenkul değerleme faaliyetlerinin disiplinli yürütülmesi, haksız rekabetin önlenmesi, mesleki konularda üyelerin bilgilendirilmesi ve eğitilmesi görevlerini yerine getirmeyi amaçlamaktadır.

Konuyla ilgili TDUB Başkanı Bekir Yener Yıldırım; birlik yönetim kurulunun seçimine ilişkin önemli değişikliklerin yapılmış olduğunu ve tüm üyelerin TDUB yönetim kurulunda temsil edilmesinin sağlandığını belirtiyor.

"Yedi yönetim kurulu üyesinden ikisinin bağımsız üye, ikisinin ise tüzel kişi olarak değerleme kuruluşu olmasının öngörüldüğünü ve bununla birlikte kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasına imkân sağladığına değinen Yıldırım, Standartlar Komitesi ve Mesleki Eğitim ve Araştırma Komitesi ihdas edilerek değerleme mesleğinin TDUB çatısı altında gelişmesi ve TDUB'un kendi kurallarını koyan güçlü bir yapıya kavuşmasına fırsat sağlandığına da dikkat çekiyor."

 

 

Diğer Makalelerimizi İncelemek İçin Tıklayınız...